Slachtoffer met medische schade?

Mediclaim is een adviesbureau waar personen, die het slachtoffer waren van arbeids- en verkeersongevallen, mensen met beroepsziekten of invaliditeit terecht kunnen voor advies. Ook mensen, die schade ondervonden ten gevolge van een verblijf in een gezondheidsverstrekkende instelling, zoals gedocumenteerd in de ziekenhuiswet van 10 juli 2008, kunnen zich bevragen over mogelijke bijstand in de zoektocht naar een oplossing van hun probleem.
Door bemiddeling wordt er maximaal gestreefd naar een oplossing via minnelijke schikking, aanvaard door de onderscheiden partijen. Indien nodig wordt de hulpvrager begeleid gedurende een verdere procedure.
 

Wilt u ons consulteren?

Contacteer ons

Wat kan u verwachten?

Een eerlijk antwoord
Uw dossier wordt grondig bestudeerd, U wordt verder bevraagd en eventueel onderzocht, waarna u een eerlijk advies mag verwachten. Er wordt niet nodeloos naar een procedure gestreefd. Indien een procedure onnodig blijkt, wordt dit ook medegedeeld.
Engagement
Na aanvaarding van het dossier, wordt geen moeite bespaard om uw dossier vanuit verzekeringsgeneeskundig standpunt te behartigen en dit in alle neutraliteit.
Een deontologische benadering
Respect voor de integriteit van de hulpvrager. Vanuit de opgebouwde ervaring wordt zeker de mogelijkheid tot een minnelijke overeenkomst niet uit de weg gegaan.

Een vraag voor ons?

Stel ze hier

Over ons